Amnesty Gooi Noord

Amnesty International in Huizen & Gooi-Noord

Onze groep voert actie voor vrijlating van gewetensgevangenen en voor beëindiging van ernstige mensenrechtenschendingen.
We doen dit op verschillende manieren. Zo geven we voorlichting aan het brede publiek door middel van diverse publieksacties en de jaarlijkse stand op Koningsdag en op de Huizerdag. We besteden veel tijd aan mensenrechteneducatie op scholen, onder meer door de jaarlijkse gedichtenwedstrijd “Dichter bij vrijheid” op de basisscholen.

Klik hier voor meer informatie over mensenrechteneducatie op scholen

Jaarlijks worden er vanuit Huizen duizenden brieven verstuurd naar de autoriteiten van landen waar mensenrechten worden geschonden. We sturen ook groetenkaarten naar gewetensgevangenen.

Klik hier voor meer informatie over het schrijven van brieven

Om zo effectief mogelijk te werk te gaan maken we gebruik van dossiers die we krijgen vanuit Amnesty Nederland, het zogenaamde ‘dossierwerk’. Onze groep werkt meerdere jaren aan specifieke dossiers, waaronder:
Dossier Rusland en voormalige leden van de Sovjetunie
Dossier Midden-Oosten en Noord Afrika
Dossier Myanmar

Klik hier voor meer informatie over de dossiers waaraan wij werken

Het werk van onze groep wordt voornamelijk bekostigd door een deel van de opbrengst van de landelijke collecte “Geef om Vrijheid”. Wij organiseren deze jaarlijkse collecte en zijn daarvoor altijd op zoek naar collectanten.

Klik hier voor meer informatie over de jaarlijkse collecte "Geef om Vrijheid"